Konkurs për rekrutim projekti Kalaja e Marecit (12)

Ministry of Culture, Youth and Sports
Published
22/09/2021
Location
Pristina
Category
Listing Type
Jobs  

Description

MKRS shpall konkurs për rekrutim në projektin “Intervenime emergjente-preventive në Kalanë (Gjytetin) e Marecit- 2021”, për këto pozita:

  • 1 arkeolog këshilltar;
  • 1 konservator – restaurues;
  • 1 skicograf;
  • 1 dokumentues teknik;
  • 1 mjeshtër konservimi;
  • 5 punëtorë;
  • 1 arkitekt;
  • 1 gjeodet;

Full announcement

Prano njoftimet me email