Thirrje: furnizimi me material fidanor të perimeve

Municipality of Pristina
Published
04/11/2021
Location
Pristina
Category
Listing Type
Grants  

Description

Drejtoria e Bujqësisë

THIRRJE PËR APLIKIM
Furnizimi me material fidanor të perimeve

Ftohen të gjithë fermerët e komunës së Prishtinës, të aplikojnë për furnizim me material fidanor të perimeve, për kultivim në ambient të hapur, si dhe në ambient të mbyllur – serra.

Kulturat:

 • Fidanë të specave “Somborka” (djegës) F1,
 • Fidanë të specave “Amanda” (pa djegës),
 • Fidanë të specave të bardhë të gjatë (pa djegës),
 • Fidanë të specave të bardhë të gjatë (djegës),
 • Fidanë të specave të kuq,
 • Fidanë të preshve (purrive),
 • Fidanë të lakrave të bardha,
 • Fidanë të lakrave të kuqe,
 • Fidanë për tranguj të vegjël (F1),
 • Sallata dimërore “therrajka”.

Kriteret e përgjithshme:

 1. Aplikuesi duhet të ketë pronën në territorin e komunës së Prishtinës dhe të jetë banor rezident i saj;
 2. Fermerët me sipërfaqe të planifikuar për mbjellje, prej 0.02 deri 0.10 ha, do të përkrahen vetëm për një kulturë perimtare - material fidanor;
 3. Fermerët të cilët kanë sipërfaqe më shumë se 0,10 ha do të përkrahen me të gjitha kulturat perimtare - material fidanor;
 4. Para mbjelljes së kulturave fidanore, toka duhet te jetë e përgatitur komfor kërkesave të kulturës së planifikuar për mbjellje;
 5. Nuk mund të jetë përfitues më shumë se një anëtar i bashkësisë familjare;
 6. Fermerët të cilët nuk kanë pronën në pronësi familjare, por shfrytëzojnë toka më qira, duhet të kenë marrëveshje të nënshkruar nga palët, në kohëzgjatje prej një (1) viti.

Kriteret specifike:

 • Në kushte të barabarta, përparësi kanë zonat me prioritet të identifikuara nga Komuna;
 • Njohuri elementare në fushën përkatëse;
 • Fermerët me përgatitje profesionale shkollore (shkolla e mesme bujqësore, fakulteti përkatës);
 • Fermerët të cilët kanë ndjekur trajnime përkatëse;
 • Gratë fermere dhe grupet e margjinalizuara;
 • Familja (fermerët) pa asnjë anëtar të punësuar(përparësi);
 • Prona në pronësi të aplikuesit (fermerit);
 • Infrastruktura përcjellëse (burimi i ujit, sistemi ujitjes);
 • Konfiguracioni i terrenit.

Dokumentacioni:

 1. Numri identifikues i fermerit (NIF);
 2. Kopja e një dokumenti identifikues valid të Republikës së Kosovës;
 3. Certifikata mbi pronësinë e paluajtshme, jo më e vjetër se një vit;
 4. Marrëveshja në mes palëve – nëse toka është me qira, për një (1) vit;
 5. Vërtetimi i tatimit në pronë për vitin 2020;
 6. Dëshmi nga institucioni përkatës rreth statusit të punësimit (nëse posedon).

Data e aplikimit, prej 05.11.2021 deri më 19.11.2021.

Full announcement

Prano njoftimet me email

Related Listings