Furnizimi, implmentimi dhe miremebajtja e softuerit per kontabilitet financiar

KEP Trust
Published
02/08/2021
Location
Pristina
Category
Listing Type
Tenders  

Description

SHTYRJE AFATI

Ftesë për Ofertë

Institucioni Mikro-financiar KEP Trust, i fton të gjitha kompanitë e specializuara, që të ofertojnë për tenderin me titull:

“Furnizimi, implmentimi dhe miremebajtja e softuerit per kontabilitet financiar”

Numri referent i tenderit: KEP Trust–218/21

KRITERET E PËRGJITHSHME PËR OFERTUESIT

  • Çmimet duhet te jepen ne valuten EURO dhe ne çmim te perfshihet TVSH dhe te gjitha taksat tjera te aplikueshme ne vend.
  • Çmimi i volitshem (Cmimet duhet te jene te cekura per njesi dhe ne cmim te perfshihet dhe TVSH)
  • Info mbi Biznesin,Çertifikata e Regjistrimit të Biznesit dhe certifikata e TVSH-se
  • Eksperience e ofertuesit me pune te ngjajshme ( Referenca, kopje te kontratave 2018-2021)
  • Si dhe kërkesat tjera përbrenda dosjes

Ofertat e mbyllura në pliko, të drejtuara për zyren e Administratës – KEP HQ, të dorëzohen në Zyren Qendrore të KEP Trust, Rr. “Pashko Vasa” No.6 - Prishtinë, ose përmes postës elektronike në: prokurimi@keponline.net, më së voni deri ditën

E Merkure, 18 Gusht 2021, ora 16:00.

Kerkesat ne lidhje me dosjen e tenderit, mund t’i adresoni si në vijim: prokurimi@keponline.net

Related Listings