Erasmus Mundus Scholarships 2021

erasmus kosovo
Erasmus+
Published
29/06/2020
Location
BE
Listing Type

Description

Rreth 2,500 studentë kanë përfituar bursë studimi nga programi Erasmus Mundus Master i Përbashkët, për të vijuar studimet e tyre në këtë vjeshtë.

Nga Kosova janë përzgjedhur gjithsej 6 studentë. Ata do të studiojnë në dy ose më shumë universitete në vende të ndryshme të Evropës - në kohëzgjatje në shumicën e rasteve për dy vjet.

A jeni të interesuar të aplikoni vitin e ardhshëm? Aplikimet për vitin 2021 do të hapen në Tetor 2020. Vizitoni katalogun e programeve – kjo listë do të zgjerohet më vonë këtë verë me kurse të reja.

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/emjmd-catalogue_en

Ju urojmë shumë suksese dhe shihemi gjatë muajit Tetor, në promovimin e thirrjes së re për aplikime në këtë program.