Ekspert/e / kompani për përpilimin e një raporti përmbledhës

64x64 handikos kosovo
HANDIKOS
Published
04/10/2021
Location
Pristina
Category
Listing Type
Jobs  

Description

HANDIKOS po kërkon një ekspert/e ose kompani që do të jetë përgjegjës/e për përpilimin e një raporti përmbledhës i cili pasqyron impaktin e HANDIKOS në fushën e llogaridhënies sociale dhe pjesëmarrjes së fëmijëve përgjatë pesë viteve.

Kjo në kuadër të projektit ’’Promovimi i parandalimit të dhunës në të gjitha mjediset ndaj fëmijëve me aftësi të kufizuara në Kosovë’’, i cili implementohet në bashkëpunim me Save the Children in Kosovo dhe mbështetet nga SIDA Suedeze.

Aplikacionet duhet të dorëzohen në formë elektronike në handikos@handi-kos.org me subjektin HK_SACP, apo fizikisht të vendosura në zarf me mbishkrimin “HK SACP”, në zyret e HANDIKOS në Rr. “Nekibe Kelmendi”, Veternik, Prishtinë, deri më datë 08.10.2021.

Gjeni te bashkengjitur termat e referencës.

Prano njoftimet me email

Related Listings

01/12/2021
Roje   Peja
01/12/2021