Depoist (10)

albi e1623831159991
Albi Group
Published
22/06/2021
Location
Lipjan
Listing Type
Jobs  

Description

“Albi Commerce” është pjesë e Albi Group dheështë njëra nga kompanitë kryesore që merret me distribuimin e produkteve në Kosovë, duke menaxhuar programe të ndryshme që janë të njohura  në tregun evropian dhe është prezent me programet e tij në rreth 80 për qind të tregut Kosovar.

Albi Commerce për të plotësuar nevojat e veta, vazhdon me rekrutimin për të plotësuar vendet e lira të punës. Nëse jeni person kreativ dhe i motivuar për të zhvilluar karrierën në një ambient modern dhe dinamik, atëherë aplikoni për tu bërë pjesë e ekipit tonë.

Aktualisht “Albi Commerce”kërkon kandidatë të motivuar të aplikojnë për:

Depoist (10 vende pune )

Vendi i punës: Depo Qendrore , Konjuh, Lipjan

Përgjegjësitë dhe Detyrat:

  • është përgjegjës për pranimin, palimin e mallit dhe klasifikimin e tij sipas llojit dhe verifikimin e afatit të përdorimit,
  • bënë ngarkimin dhe shkarkimin e mallit tregtar nga automjetet  transportuese në depo dhe anasjelltas.

Kualifi­kimet:

  • Diplomë e shkollës së mesme,
  • Të ketë përvojë pune si depoist,
  • Të jetë energjik, aftësi të punës nën stres, me vetë iniciativë dhe flexibil.

Për të aplikuar, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj dhe dokumentet e tjera shoqëruese në e-mail adresën hr@albicenter.com duke shënuar në subjekt pozicionin për të cilin aplikonin jo më vonë se deri me datën 04.07.2021

Duke ju falënderuar paraprakisht për aplikimin tuaj,  ju njoftojmë se vetëm kandidatët e përfshirë në listën e ngushtë do të kontaktohen për intervistë.