Asistent/e Administrativ/e

64x64 NGO LADY LOGO
NGO Lady
Published
08/09/2021
Location
Pristina
Category
Listing Type
Jobs  

Description

Pozitë e Hapur: Asistent/e Administrativ/e

NGO Lady shpallë pozitë të hapur për Asistente Administrative, me orar të plotë (40 orë në javë). Ju lutemi dërgoni CV-në tuaj dhe letrën motivuese në cc4womenkosovo@gmail.com deri të premten, më 24.09 2021, ora 17:00, me titullin: “Pozitë e hapur - Asistente Administrative”.

Përgjegjësitë kryesore për këtë pozitë janë:

 • Të asistoj në kryerjen e detyrave të ndryshme administrative
 • Të pranoj telefonatat dhe ti drejtoj ato në mënyrë efikase
 • Të asistoj në përgatitjen e raporteve në baza javore dhe mujore
 • Të asistoj në koordinimin e takimeve
 • Të jetë përgjegjëse për komunikime elektronike dhe shpërndarjen e informatave
 • Të asistoj në përgatitjen dhe përkthimin e materialeve të ndryshme për takime, punëtori dhe raporte.
 • Të kryej punë logjistike si organizimi i takimeve të ndryshme, shkrimi i storieve, bërja e fotografive, mbajtja e shënimeve si dhe detyra të tjera që do të mund të jenë të nevojshme

Kandidatët/et e suksesshëm/me duhet të posedojnë:

 • Përvojë në punë me projekte
 • Aftësi në të shkruar dhe në të folur në Shqip dhe Anglisht; preferohet edhe në Serbisht
 • Preferohet njohuri në menaxhim të financave
 • Njohuri të mira kompjuterike në programet e Microsoft Office
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese.
 • Të ketë aftësi organizimi dhe të jetë e motivuar për punë.

Aplikacionet e dërguara me vonesë nuk do të pranohen.

Prano njoftimet me email

Related Listings

26/11/2021
24/11/2021
22/11/2021