Anëtarë të Komisionit vlerësues (2)

kosovo logo gov square e1558603204655
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
Published
02/07/2020
Location
Pristina
Category
Listing Type
Jobs  

Description

Shpallje për aplikim

Bazuar në Vendimin nr.  478/2020 të datës, 11.06.2020 të lëshuar nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit për thirrjen publike për projekt-propozimet të pranuara nga organizatat jo qeveritare (OJQ) si dhe në Rregullorën MF - NR - 04/2017 mbi Kriteret, Standardet dhe Procedura e Financimit Publik të OJQ-ve. Ftohën antar e organizave jo qeveritare /shoqërsë civile, të aplikojnë për të marr pjesë në komisionin e vlerësimit, në cilësinë:

  • Një (I)  përfaqësues nga OJQ-të;
  • Një (I)  përfaqësues nga shoqëria civile në cilësinë e ekspertit;

Përfaqësuesit e lartcekur, do të jenë anëtarë të Komisionit vlerësues për vlerësimin e projekt-propozimeve në tematikën, Kulturë, Sport dhe Rekracion, sipas thirrjes publike të datës 17.06. 2020. Përparësi kanë kandidatët të cilët kanë përvojë në fushën e rinisë në Kosovë.

Afati për aplikim është deri me datë, 07.07.2020, ora 16:00. CV-të duhet të dërgohen në e-mail adresën si vijon: emine.sylejmani@rks-gov.net dhe të përcaktohëni për pozitën e antarit të shoqërisë civile për të cilën aplikoni.

Related Listings