Administrator/e i Sistemeve IT Unix-Praktikant/e

teb bank kosovo
TEB
Published
16/11/2021
Location
Pristina
Category
Listing Type

Description

Mundësi Praktike

TEB një ndër bankat më me renome në Kosovë është pjesë e brend-it të mirënjohur bankar në Turqi e mbështetur në fuqinë ndërkombëtare të BNP Paribas.

TEB tani po kërkon kandidatë të kualifikuar për pozitën: Administrator i Sistemeve IT Unix - Praktikant on the Zyrën Qendrore on the Prishtinë.

Përgjegjësitë:

 • Përgatitja e raporteve periodike në çështjet përkatëse dhe dorëzimi i tyre tek Mbikëqyrësi.
 • Mbajtja e pamjes së mjedisit të punës siç duhet në përputhje me parashikimet dhe reputacionin e bankës sonë.
 • Vlerësimi i mesazheve, detyrave që vijnë përmes e-mailit ose rrjedhave të tjera të punës dhe përmbushja e kërkesave.
 • Takimi me stafin nën titullin e tij/saj në një periudhë, vlerësimi dhe kryerja e propozimeve
 • Informimi dhe udhëheqja e stafit nën titullin e tij/saj për zhvillimet dhe ndryshimet e reja.
 • Përcjellja, eliminimi dhe parandalimi i përsëritjes së problemeve të përcaktuara në raportet e auditimit.
 • Sigurimi i standardeve të cilësisë dhe shërbimit në projekte / detyra.
 • Zbatimi i politikave dhe rregullave të sigurisë së të dhënave përderisa realizon ndonjë funksion në përgjegjësinë e tij / saj.

Fusha e punës:

 • Monitorimi i të gjithë serverëve dhe pajisjeve.
 • Të gjitha veprimet të jenë në përputhje me procedurën dhe standardet e Departamentit të TI-së.
 • Përcjellja dhe raportimi i trafikut të internetit, ueb-it dhe postës.
 • Punë të tjera të ngjashme.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Studentët e vitit të fundit të shkollimit universitar (BA)
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese
 • Efikas në punë ekipore
 • Aftësi të shkëlqyera të gjuhës angleze
 • Njohuri të nevojshme në MS Office

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/ Afati i fundit për aplikim është 21.11.2021. Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.

Prano njoftimet me email

Related Listings

25/11/2021
27/10/2021
27/10/2021