Thirrje publike për OSHC për projekt-propozime Viti