Thirrje për Aplikim: Praktikë në Punë

Agjencia e Punesimit e Republikes se Kosoves e1614259947260
Agjencia e Punësimit e Republikës së Kosovës
Published
25/02/2021
Location
Kosovo
Category
Listing Type
Jobs  

Description

Thirrje publike për Aplikim në programin e Masave Aktive të Tregut të Punës Praktikë në Punë

PËR TË PAPUNËSUARIT

THIRRJE PËR APLIKIM
15 shkurt  – 19 mars

A je pa punë? A ju nevojitet përvojë pune?

Atëherë apliko në skemën:

PRAKTIKË NË PUNË!

Kush mund të aplikojë për Praktikë në Punë

  • Të gjithë papunësuarit e regjistruar (aktiv) në zyrat e punësimit
  • Të diplomuar nga shkollat profesionale, QAP, institucionet e arsimit të lartë dhe trajnime tjera profesionale të akredituara nga AKK kanë të drejtë të jenë pjesë e PNP-së

Ku dhe Si të aplikoni?

  • Regjistrohuni në Zyrat e Punësimit në komunën tuaj
  • Merrni me vete kopjen e letërnjoftimit dhe kopjet e diplomave të nivelit më të lartë të shkollimit të përfunduar

Sa zgjatë Praktika në Punë?

  • 6 muaj

Cilat janë kushtet e pagesës?

  • Pagesa është 170 euro në muaj (4 muaj kompensohen nga APRK ndërsa 2 muaj do të kompensohen nga punëdhënësi)

Për më shumë informata vizitoni webfaqen https://aprk.rks-gov.net/

Shpallja e plotë.

 

Related Listings