Thirrje për aplikim: trajnimi për programin statistikor SPSS

64x64 81295144 482317609090176 5150394897257201664 n 2
Statistical Academy
Published
05/09/2020
Location
Pristina
Category
Listing Type

Description

Trajnimi online për analizimin e të dhënave përmes programit statistikor SPSS 12 shtator 2020, 10:00 AM - 16:00 PM (Nuk kërkohet aftësi teknike ) 5 orë joakademike.

Data e fillimit të trajnimit dhe mbarimit 12 shtator 2020 ( në të njejtën ditë)

 • Orët në total: 5 orë joakademike
 • Koha e mbajtjes së trajnimit: 10:00 AM deri në 16:00 PM
 • Kohëzgjatja e trajnimit: 1 ditë/ me nga 5 orë joakademike në tërsi.
 • Mënyra e mbajtjes së trajnimit: Online përmes platformës Zoom
 • Tarifa e ndjekjes së trajnimit: 20 euro
 • Tarifa e Certifikatës + Materiali i Studimit do të jetë e përfshirë në tarifën e trajnimit.

Trajnimi në SPSS ju dedikohet:

 • Studentëve hulumtues kryesisht në nivelin master dhe doktoratë
 • Kandidatëve të cilët merren më kërkime shkencore dhe hulumtime të tjera te lëmise së afërt me SPSS
 • Zyrtarëve të administratës publike,
 • Të gjithë atyre që dëshirojnë që përmes SPSS të aplikojnë praktikisht statistikën në karrierën e tyre

Ndër të tjera përgjatë programit do të trajtohen modulet si :

Modulet e trajnimit janë:

 • Përpilimi i anketave & intervistave
 • Futja e të dhënave në Excel dhe SPSS
 • Rregullimi i parametrave të variabileve dhe atributeve në SPSS
 • Metodologjia e hulumtimit
 • Si të zgjedhim metodën e duhur të hulumtimit ?
 • Analizat deskriptive
 • T -test ( të gjitha format )
 • Anova & Manova ( të gjitha format )
 • Korrelacioni ( të gjitha format )
 • Regresioni ( të gjitha format )
 • Testi i besueshmërisë
 • Përshkrimi i rezultateve

Trajnimi mbahet me trajner me përvojë të gjatë në këtë fushë.

Apliko ketu.

Related Listings

Shitëse dhe Floriste (2)   Pristina new
26/09/2020
26/09/2020
25/09/2020
25/09/2020