Specialist/e i/e Marketingut

bucaj shpk e1599899175762
Bucaj
Published
28/09/2020
Location
Pristina
Listing Type
Jobs  

Description

Korporata Buçaj shpall konkurs për pozitën Specialist/e i/e Marketingut

Përgjegjësitë për pozitën

 • Specialisti/ja i/e Marketingut angazhohet në bashkëpunim me Menaxherin e Marketingut gjatë hartimit, përpilimit dhe zbatimit të strategjive të marketingut, për të tërhequr audiencën e përcaktuar (ATL DHE BTL);
 • Menaxhimi dhe zhvillimi i strategjive për rrjetet sociale në promovimin e kompanisë/brendit;
 • Përgatit materialet e marketingut si broshura, fletë informuese, dosje promocionale dhe të tjera, si dhe administron shpërndarjen e tyre në përputhje me programet marketing për llojet e brendit të cilat i mbulon;
 • Përgatitja dhe raportimi i buxheteve për implementimin e fushatave të reklamimit;
 • Përcjellja e konkurrencës;
 • Propozon pako të ndryshme promovuese që do të nxisin rritjen e shitjeve të brendit;
 • Të realizoj imazhin marketing (informacion dhe publicitet) të projekteve të cilat do të mbulohen me marketing;
 • Si dhe detyra tjera sipas kërkesës së mbikëqyrësit.

Kualifikimet e kërkuara

 • Kandidatët duhet të kenë diplomë universitare në fushën relevante;
 • Minimum dy (2) vite përvojë pune në fushën e marketingut dhe shitjes;
 • Aftësi të mira organizative dhe planifikuese;
 • Njohuri të shkëlqyera të marketingut si dhe njohja e terrenit të Kosovës;
 • Të posedojnë aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe e domosdoshme njohja e gjuhës angleze;
 • Të kenë njohuri të shkëlqyera kompjuterike;
 • Aftësi dhe njohuri menaxhuese të punës në grup;
 • Aftësi për të mbajtur nivel të lartë të konfidencialitetit;
 • Posedimi i patentë shoferit është i domosdoshëm.

Inkurajohen të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lartë të aplikojnë duke dërguar aplikacionin e korporatës Buçaj përmes e-mail adresës elektronike në: hr@bucaj-ks.com. Aplikacioni gjendet në faqen zyrtare www.bucaj-ks.com apo aplikacioni mund të dërgohet edhe fizikisht tek zyrat e Korporatës Buçaj me adresë Magjistralja Prishtinë-Shkup, km 10 p.n. Lipjan.

Në fushën e subjektit, ju lutem specifikoni pozitën për të cilën aplikoni.

Kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e lartëcekura do të ftohen në fazat e mëtejme të rekrutimit.

Konkursi do të jetë i hapur nga data 28 Shtator 2020 deri me 11 Tetor 2020.

Related Listings

27/10/2020
26/10/2020
22/10/2020
22/10/2020