Security

magic ice 150x150 1 e1611311589124
Magic Ice
Published
22/01/2021
Location
Lipjan
Category
Listing Type
Jobs  

Description

MAGIC ICE, është kompani vendore me përvojë shumëvjeçare në industrinë e ushqimit. Të gjithë të interesuarit që duan të jenë pjesë e MAGIC ICE, ftohen që të aplikojnë për pozitën e hapura të punës:

Security

Detyrat dhe përgjëgjësitë:

 • Të zbatoje me korrektësi dhe përgjegjësi disiplinën në punë dhe zbatimin e detyrave të ngarkuara;
 • Të raportoj mbi gjendjen e lënë, gjatë ndrrimit të tij;
 • Të mbajë vendin e punës te pastër dhe të rregull;
 • Të mos lejoj personat e paautorizuar të hynë në objekt;
 • Për çdo rast të rrezikut të informoj menaxherin dhe organet përgjëgjëse;
 • Kryen edhe detyra të tjera në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga menaxhmenti.

Kërkesat dhe Kualifikimet:

 • Diploma shkollës së mesme;
 • Kopja letërnjoftimit;
 • Dëshmi për përvojën e punës (nëse posedon).

Orari dhe vendi i punës:

 • Nga ora 16:00 deri 08:00 (ndrrimi i natës)
 • Lokacioni: Lipjan.

Procedura e Aplikimit:
Të interesuarit mund të dërgojnë CV-në e tyre në: konkurs@magicice.net, duke përcaktuar në subjekt pozicionin “Security”  ose të kontaktoni në tel: ne 049/125-605, nga ora 10 deri ne ora 15.