Ftesë për tender: Administrator/e lokal të projektit

Agjencioni per Mbrojtjen e Mjedisit te Kosoves 150x150 1 e1614760255442
Agjencioni për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës
Published
03/03/2021
Location
Pristina
Category
Listing Type
Tenders  
Eligibility
Bizneset

Description

Agjencia Suedeze për Mbrojtjen e Mjedisit kërkon një administrator lokal të projektit në Prishtinë, Kosovë, me përvojë në projekte ndërkombëtare mjedisore, njohuri për Kosovën, njohuri kompjuterike dhe për të kryer kryesisht detyra administrative në kuadër të projektit “Ndërtimi i Kapaciteteve Mjedisore në Përdorimin e të Dhënave në Kosovë 2021- 2023”.

Për më shumë informacion në lidhje me ftesën, ju lutem shikoni:

Shpallja e plotë.