Ekspert/Lehtësues për Trajnim (monitorim dhe vlerësim)

handikos
HANDIKOS
Published
21/08/2020
Location
Pristina
Category
Listing Type
Jobs  

Description

Shoqata e Paraplegjikëve dhe Paralizës së Fëmijëve-HANDIKOS po kërkon një Ekspert/Lehtësus për Trajnim, i cili duhet të bëjë Monitorimin, Vlerësimin dhe Mësimet e Mësuara, për programe dhe projekte të OPAK/OJQ gjatë vitit 2020.

Kjo në kuadër të projektit ‘’Promovimi i gjithëpërfshirjes në proceset konsultative për reformat e qeverisjes dhe administratës publike në sektorin e aftësisë sëkufizuar në nivel lokal, nacional dhe regjional’’.

The bidders are welcome to submit their application electronically to handikos@handi-kos.org, deri më 15.09.2020, në orën 17:00.

Below you can find the terms of reference for this position:

Termat e Refernces Shqip

Association of Paraplegics and Paralyzed Children of Kosovo – HANDIKOS is looking for an Expert-s/Facilitator-s for the Training Session for Monitoring, Evaluation and Lessons Learned.

The overall objective of the expert will be to develop the training program content and deliver the training on Monitoring, Evaluation and Lessons Learned for programs and projects for DPOs/NGO, during the year 2020, within the project ''Promoting inclusiveness and outreach of the consultative processes for governance and public administration reforms in the disability sector at Local, National and Regional Level''.

The bidders are welcome to submit their application electronically to handikos@handi-kos.org, until 15.09.2020, by 17 pm.

Below you can find the terms of reference for this position:

ToR-Eng.pdf

Related Listings