Ekspert/kompani për ngritjen e kapaciteteve të QR

Published
07/07/2020
Location
Pristina
Listing Type
Jobs  

Description

HANDIKOS në partneritet me SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë është duke implementuar projektin “Avancimi i kapaciteteve për të drejtat e fëmijëve”, i cili financohet nga Bashkimi Europian dhe menaxhohet nga Zyra e Komisionit Europian në Kosovë. Projekti synon të kontribuojë në fuqizimin, promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në shërbimet sociale dhe OSHC-ve që ofrojnë shërbime për fëmijët.

Në përpjekje për të fuqizuar kapacitetet e Qendrave të Rehabilitimit të Bazuar në Komunitet në menaxhim dhe për të rritur bashkëpunimin e tyre me politikëbërësit lokal, ne jemi duke kërkuar:

  • Ekspert/kompani për të zhvilluar dhe lehtësuar trajnimin në avokimin për financim të qëndrueshëm dhe menaxhim.

The bidders are welcome to submit their application electronically to handikos@handi-kos.org , me mbishkrimin: “Application_ CBR Training”, deri më 17.07.2020 në mesnatë.

Termat e Referencës

Related Listings