Akademia e rinisë

64x64 OSCE
OSCE
Published
09/09/2020
Location
Online
Category
Listing Type

Description

Akademia e rinisë është ngjarje vjetore rinore e Misionit të OSBE-së në Kosovë që ofron njohuri të ekspertëve në çështje të të drejtave të njeriut dhe të lidhura me komunitetet për të rinjtë, studentët dhe aktivistët e interesuar.

Qëllimi i kësaj ngjarjeje është të rrisë ndërgjegjësimin, të sigurojë informacion në lidhje me çështjet aktuale, të diskutojë për temat e ndryshme përmes perspektivave dhe qasjeve të ndryshme, si dhe të formojë një rrjet të aktivistëve, vendimmarrësve dhe udhëheqësve të rinj mes komuniteteve dhe rajoneve të ndryshme të Kosovës.

Kjo ngjarja mbledh akademikë ndërkombëtarë, ekspertë dhe mbrojtës të të drejtave të njeriut, në përpjekje për të sjellë perspektiva ndërkombëtare në trajtimin e çështjeve lokale.

Ngjarja organizohet në formë të një kursi tre-javor të studimeve intensive, të përbërë nga ligjërata dhe punëtori interaktive, të mbajtura çdo të hënë, të mërkurë dhe të premte nga 28 shtator deri 16 tetor 2020.

Event Timing: 28 September 2020 - 16 October 2020
Online event
Contact us at +383 (0)49 950 229 or +383 (0)49 950 244
josip.ivanovic@osce.org or sehida.miftari@osce.org
Deadline: 23:59 of 20 September 2020

Apply by 20 September.

Apply here.

Srpski:

Akademija za mlade je godišnji događaj za mlade Misije OEBS-a na Kosovu, koji zainteresovanim mladim ljudima, studentima i aktivistima nudi stručna znanja o ljudskim pravima i pitanjima u vezi sa zajednicama. Svrha događaja je podizanje svesti, dobijanje informacija o tekućim pitanjima, razmatranje tema kroz različite stavove i pristupe, i formiranje mreže mladih aktivista, donosilaca odluka i lidera u svim zajednicama i regionima Kosova. Akademija okuplja međunarodne naučne radnike, stručnjake i zagovornike ljudskih prava, u nastojanju da se međunarodna gledišta unesu u rešavanje domaćih pitanja. Akademija je organizovana u vidu trosedmičnog intenzivnog studijskog kursa koji se sastoji od interaktivnih predavanja i radionica, koje će se održati od 28. septembra do 16. oktobra 2020. godine, svakog ponedeljka, srede i petka.

Related Listings