Handikos

64x64 handikos kosovo
Shoqata e paraplegjikëve dhe paralizës së fëmijëve të Kosovës.

Employer Information

HandiKOS përfaqëson dhe përkrahë personat me aftësi të kufizuar përmes avokimit dhe lobimit.

Current openings at Handikos

No listings found.