EC Ma Ndryshe

64x64 Ec Ma Ndryshe 150x150 1
Emancipimi Civil Ma Ndryshe

Employer Information

Organizata jo-qeveritare “Emancipimi Civil Ma Ndryshe” angazhohet për qytetari aktive në formësimin e ambientit jetësor duke nxitur organizim të mirëfilltë të komunitetit, demokratizim të institucioneve dhe pasurim të jetës kulturore në qendrat kryesore të Kosovës, me fokus në Prizren dhe Prishtinë me vizionin e krijimit të qytetit funksional që qeveriset nga të gjithë.

Current openings at EC Ma Ndryshe

No listings found.