KCSF

Kosovar Civil Society Foundation

Employer Information

KCSF është organizatë udhëheqëse në fuqizimin e shoqërisë civile në Kosovë nga 1998, nëpërmjet granteve për shoqëri civile, ngritjes së kapaciteteve, si dhe avokimit në mbrojtje të hapësirës për qytetari aktive.

Current openings at KCSF

KCSF Kosovo Jun, 01