Draft

Instituti Demokraci për Zhvillim, D4D Kosovë Jan, 20
Posta e Kosovës Kosovë Jan, 20
BIRN Online Jan, 20
Roje e re Punë
Hidrodrini Pejë Jan, 20
Hidrodrini Pejë Jan, 20
Hidrodrini Pejë Jan, 20
Komuna e Suharekës Suharekë Jan, 20
Komuna e Gjakovës Gjakovë Jan, 20
Komuna e Gjilanit Gjilan Jan, 20
Visegrad Fund Kosovë Jan, 19
NewCo Ferronikeli Complex Drenas Jan, 19
NewCo Ferronikeli Complex Drenas Jan, 19
AKKVP Pejë Jan, 19
NPBP Prishtinë Jan, 19
UN Volunteers Prishtinë Jan, 19