CV Shqip

 

Në Kastori mund të gjeni dhe shkarkoni dhjetra shembuj të CV-ve dhe biografive personale dhe një numër dokumentesh tjera në dispozicion për t’ju ndihmuar dhe udhëzuar gjatë procesit të rekrutimit dhe punësimit.

Në këtë faqe do të gjeni shembuj, mostra, si dhe modele të CV në shqip që mund të shkarkohen falas. Ne ju ofrojmë formate tradicionale dhe moderne të dokumenteve për të aplikuar për pozita të ndryshme pune.

 

Shembuj të CV të përgjithshme

Shembuj të CV sipas profesioneve

 

Shembuj të formave të CV-së

Ekzistojnë tre forma standarde të CV-së: kronologjike, funksionale dhe hibride (nganjëherë quhet edhe CV e kombinuar). Për shumicën e punëkërkuesve, një CV hibride, që vë theks në aftësitë dhe përvojën e punës, është zgjidhja më e mirë. Sidoqoftë, në disa raste, një CV kronologjike ose funksionale mund të jenë më të pështatshme. Shihni më poshtë për të përcaktuar se cili format i CV-së është i përshtatshëm për ju.

 

Këshilla për hartimin e CV-së

 

Linqe të dobishme

 


© Faqja Blog dhe dokumentet në këtë faqe janë e drejtë autoriale e Portalit Kastori. Punëkërkuesit apo resurset humane mund t’i shkarkojnë dhe përdorin këto shembuj për përdorimin e tyre personal. Jeni të mirëseardhur të krijoni link direkt me këtë faqe, ose ndonjë faqe tjetër në https://kastori.net. Sidoqoftë, këto modele dhe shembuj nuk duhet të shpërndahen ose vihen në dispozicion në ueb faqet e tjera të internetit pa lejen tonë paraprake.

Për çdo pyetje në lidhje me përdorimin e këtyre resurseve, ju lutemi kontaktoni me Portalin Kastori.

Këshilla për karrierë

Procesi i rekrutimit përfshin një seri të hapave që merr një punëdhënës për të plotësuar dhe përzgjedhur kandidatin më të kualifikuar për një pozitë pune të hapur. Procesi mund të ndryshojë në varësi të madhësisë dhe nevojave të organizatës, por në përgjithësi përfshin publikimin e hapjes...
Shkrimi i CV-së (rezymeja, biografia, jetëshkrimi) shpesh mund të jetë një nga pengesat dhe vonesat kryesore për të filluar në fakt me kërkimin e punës. CV-ja është një dokument që përmbledh kush jeni, çfarë keni bërë, dhe cilat shkathtësi i keni, dhe që i tregon personit që e lexon atë pse jeni kandidat apo kandidate...
Emaili, ose posta elektronike, në ditët e sotme është një nga format më të përdorura të komunikimit si brenda ashtu edhe jashtë vendit të punës. Për arsye të shumta, ju do të përdorni email-in pa marrë parasysh pozitën ose industrinë ku punoni. Për shembull, ju do të duhet të thirrni një takim të rëndësishëm,...
Shiko të gjitha shkrimet