CV Europass Shqip

Europass u krijua nga Bashkimi Evropian për të ndihmuar qytetarët evropianë që të kuptojnë qartë dhe lehtë shkathtësitë dhe kualifikimet e tyre në të gjithë Evropën. Më shumë se 30 vende evropiane marrin pjesë aktualisht në nismën Europass.

 

Shkarko CV Europass në Shqip

 

Objektivat e CV Europass:

  • për të ndihmuar qytetarët të komunikojnë aftësitë dhe kualifikimet e tyre në mënyrë efektive kur kërkojnë një punë ose trajnim;
  • për të ndihmuar punëdhënësit të kuptojnë aftësitë dhe kualifikimet e fuqisë punëtore;
  • për të ndihmuar autoritetet e arsimit dhe trajnimit të përcaktojnë dhe komunikojnë përmbajtjen e kurrikulave.

 

Linqet

 

© Faqja Blog dhe dokumentet në këtë faqe janë e drejtë autoriale e Portalit Kastori. Punëkërkuesit apo resurset humane mund t’i shkarkojnë dhe përdorin këto shembuj për përdorimin e tyre personal. Jeni të mirëseardhur të krijoni link direkt me këtë faqe, ose ndonjë faqe tjetër në https://kastori.net. Sidoqoftë, këto modele dhe shembuj nuk duhet të shpërndahen ose vihen në dispozicion në ueb faqet e tjera të internetit pa lejen tonë paraprake. Për çdo pyetje në lidhje me përdorimin e këtyre resurseve, ju lutemi kontaktoni me Portalin Kastori.