Curriculum Vitae Shqip

EMRI DHE MBIEMRI
Adresa e plotë
Email Adresa | Telefoni

PROFILI PROFESIONAL

Përbrenda jo më shumë se 4 - 5 fjalive, përshkruani interesin tuaj për pozitën, qëllimet tuaja profesionale dhe pse organizata duhet t'ju punësojë. Etiketoni veten në mënyrë të përshtatshme për rolin për të cilin po aplikoni. Mos harroni, punëdhënësit duan të punësojnë njerëz që do të kontribuojnë dhe shtojnë vlerën e organizatës së tyre. Përdorni këtë hapësirë për të shpjeguar: kush jeni, çfarë mund të sillni dhe qëllimet tuaja të karrierës. Ju duhet të përshtateni CV-në tuaj që të përputhet me konkursin ku aplikoni.

 

Historia e punës

Titulli i pozitës, emri i kompanisë, (datat e punësimit në kllapa psh. Prill 2018 - Gusht 2019)

 • Nën titullin e punës, përshkruani përgjegjësitë kryesore që keni mbajtur;
 • Filloni me aftësitë e listuara në konkursin e punës;
 • Mendoni për vendin e punës për të cilin po aplikoni dhe mbani detajet relevante për punëdhënësin e ardhshëm;
 • Rekrutuesit rekomandojnë të përfshini ndërmjet 3 - 5 pika kryesore për punë
 • Përfshini disa informacione faktike se si keni ndikuar pozitivisht në vendin e punës. Për shembull, a i keni rritur të ardhurat e kompanisë? Nëse po, për sa?
 • Mos harroni të jepni shembuj për të mbështetur pretendimet që shkruani në lidhje me aftësitë dhe shkathtësitë tuaja

 

Titulli i pozitës, emri i kompanisë, (datat e punësimit psh. Shkurt 2016 – Mars 2017)

 • Renditni historinë tuaj të punësimit sipas rendit kronologjik të kundërt, me punën tuaj më të fundit

 

ARSIMI

Si rregull i përgjithshëm, vendosni së pari kualifikimin më të fundit relevant. Nëse jeni një i diplomuar që po aplikoni për punën tuaj të parë pas studimeve, konsideroni të përfshini edhe arsimin në deklaratën personale.

 • Bachelor, Shkenca Kompjuterike, emri i universitetit (datat p.sh. Shtator 2007 - Korrik 2010)

Shtoni informacion të mëtejshëm nëse konteksti i arsimimit tuaj është i rëndësishëm për pozitën për të cilën po aplikoni.

 

AFTËSI SHTESË

 • Kjo është një mundësi për të renditur çdo aftësi, kualifikim ose informacion tjetër që ju bën të qëndroni mirë para punëdhënësit. Për shembull, puna vullnetare.
 • Renditni të gjitha trajnimet, çmimet përkatëse dhe anëtarësimin në shoqata profesionale që do të forcojnë aplikimin tuaj, përfshirë datat kur këto çmime janë marrë.
 • Renditni gjithashtu aftësitë e kompjuterit këtu. Për shembull, nëse mund të përdorni: Microsoft Office, softuer Adobe, programe JavaScript, SEO etj., Tani është shansi juaj për ta theksuar atë.

Mos harroni: ju keni vetëm 2 faqe për të përfshirë të gjitha më lart, kështu që jeni sa më relevant, konciz dhe të qartë.

 

--

Shkarko ne Word (google docs)

--

 

© Faqja Blog dhe dokumentet në këtë faqe janë e drejtë autoriale e Portalit Kastori. Punëkërkuesit apo resurset humane mund t’i shkarkojnë dhe përdorin këto shembuj për përdorimin e tyre personal. Jeni të mirëseardhur të krijoni link direkt me këtë faqe, ose ndonjë faqe tjetër në https://kastori.net. Sidoqoftë, këto modele dhe shembuj nuk duhet të shpërndahen ose vihen në dispozicion në ueb faqet e tjera të internetit pa lejen tonë paraprake. Për çdo pyetje në lidhje me përdorimin e këtyre resurseve, ju lutemi kontaktoni me Portalin Kastori.