Universiteti i Prizrenit "Ukshin Hoti"

Universiteti "Ukshin Hoti" në Prizrenit është universiteti i dytë publik në Republikën e Kosovës.