Agjencia e Punësimit e Republikës së Kosovës (APRK)

Agjencia e Punësimit e Kosovës është ofrues publik i shërbimeve në tregun e punës, që ka për qëllim administrimin e tregut të punës dhe zbatimin e politikave të punësimit dhe aftësimit profesional.

19/09/2022
Grante
Agjencia e Punësimit e Republikës së Kosovës (APRK) Kosovë
PROGRAMI I VETËPUNËSIMIT PËR PERSONA TË RIATDHESUAR Faza III  Thirrje për Aplikim  (zgjatje e afatit për aplikim)  Ministria e Financave Punës dhe Transfereve (MFPT)/Agjencia e Punësimit e Republikës së  Kosovës (APRK) në bashkëpunim me Programin për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara (UNDP)  mbështetur nga Ministria e Punëve të Brendshme (MPB)/Departamenti për Riintegrimin e  Personave të Riatdhesuar (DRPR), shpallin thirrjen e tretë të hapur për personat e riatdhesuar për  dorëzimin e aplikacioneve për hapjen e bizneseve me mbështetje me mjete/pajisje teknike në  kuadër të Programit të Vetëpunësimit.  Rreth Programit të Vetëpunësimit  Qëllimi i Programit të Vetëpunësimit është të...