Qendra Kinematografike e Kosovës

Qendra Kinematografike e Kosovës (QKK) është institucion publik me atributet e autoritetit qëndror për kinematografi i cili ka për qëllim realizimin e politikave kinematografike për interesin publik.