Agjencia për Menagjimin e Komplekseve Memoriale të Kosovës

Agjencia është organ i pavarur për projektimin, ndërtimin, administrimin dhe menaxhimin e Komplekseve Memoriale.