The Kosovo Challenge Fund (KCF) as a funding program has the goal to strengthen the labour market relevance by increasing the quality of vocational education and training, thus increasing the employability of VET participants. The KCF contributes to the quality and effectiveness of cooperative training programs by investing in adequate training facilities, suitable training workshops, relevant equipment and machinery at VET schools, as well as regular and adequate use of such facilities by teachers and trainees in the schools.

25/11/2022
Grante
Kosovo Challenge Fund Kosovë
Fondi i Sfidave për Kosovën (KCF) është një instrument financimi i krijuar për të rritur punësueshmërinë, veçanërisht të të rinjve. Ai rrit konkurrueshmërinë e sipërmarrjeve në Kosovë duke financuar investime në pajisje dhe infrastrukturë për projekte bashkëpunuese të përzgjedhura ose të trajnimit dual të zbatuara përmes partneriteteve ndërmjet instituteve të formimit profesional dhe sipërmarrjeve. Grantet alokohen përmes një sfide konkurruese kombëtare.  KCF është një iniciativë e Bankës Gjermane për Zhvillim (KfW) e financuar me 5.8 milionë Euro për grante nga Ministria Gjermane për Zhvillim Ekonomik dhe Bashkëpunim (BMZ). Agjencia zbatuese e projektit është Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MASHTI), e cila...