Komuna e Skënderajit ndodhet në Rajonin e Mitrovicës. Selia administrative e komunës është qyteti i Skënderajit.

29/09/2022
Punë
Komuna Skenderaj Skenderaj
RN00009909 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 08/09/2022 Afati për aplikim: 29/09/2022 - 06/10/2022   Pozitat aktualisht të lira Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni RPC0003257 | RN00009520 | Analist i Buxhetit | Profesional 2 | 7 | Komuna Skenderaj   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani më poshtë.
29/09/2022
Punë
Komuna Skenderaj Skenderaj
RN00009895 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 08/09/2022 Afati për aplikim: 29/09/2022 - 10/10/2022   Pozitat aktualisht të lira Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni RPC0003258 | RN00009521 | Zyrtar i burimeve njerëzore | Profesional 2 | 7 | Komuna Skenderaj   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani më poshtë.