Komuna e Gjakovës është njësi administrative në pjesën perëndimore të Kosovës.

23/09/2022
Punë
Komuna Gjakovë Gjakovë
RN00009809 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 23/08/2022 Afati për aplikim: 23/09/2022 - 07/10/2022 Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore duke u bazuar në nenin 67, 68 dhe 69 paragrafi 2 te  Ligjit numër 06/L-114 për Zyrtarët Publikë, nenin 2 paragrafi 2.2 të Statutit të Komunës së Gjakovës, shpall:  KONKURS PËR PRANIM  Aplikimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar   Emri i grupit: Specialistë i Trashëgimisë Historike Institucioni: Komuna e Gjakovës Njësia: Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport Lloji i pozitave: Nëpunës i Shërbimit Publik Data e njoftimit: 23.08.2022 Afati për aplikim: 23.09.2022 – 07.10.2022 Numri i referencës: 01-111/01-20909 Kohëzgjatja e emërimi: E pacaktuar  1. Përshkrimi...
06/09/2022
Punë
Komuna Gjakovë Gjakovë
RN00009886 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 06/09/2022 Afati për aplikim: 06/10/2022 - 20/10/2022 Drejtor i Teatrit të Qytetit Hadi Shehu   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani  më poshtë.