Komuna e Novobërdës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet në konkurset e hapura nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë. 

21/11/2022
Punë
Komuna Novobërdë Novobërdë
RN00010256 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 20/10/2022 Afati për aplikim: 21/11/2022 - 05/12/2022 Infermier/e   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani  më poshtë.