Yellow është Organizatë Jo-qeveritare e cila punon për të forcuar rolin e shoqërisë në Kosovë përmes projekteve, iniciativave, nismave, trajnimeve e konferencave në fushën ekonomiko-sociale e kulturore në vend dhe jashtë vendit.