Korporata Energjetike e Kosovës (KEK)

Korporata Energjetike e Kosovës sh.a. (KEK sh.a.) është ndërmarrja kryesore energjetike në Republikën e Kosovës. 

Njerëzit vijnë në KEK për sfidën dhe kreativitetin, zgjidhjen e problemeve komplekse dhe zhvillimin e ideve të reja në një nga sektorët më të rëndësishëm në vend. Në këmbim, ne ofrojmë paketë të mirë shpërblimi dhe kënaqësinë unike që vjen me përmirësimin e jetës në të gjithë vendin. Kënaqësia që vjen duke bërë një ndryshim domethënës.