Komuna e Shtimes ndodhet në qendër të Kosovë, snë rajonin e Ferizajt, ndërsa qendra administrative e komunës është qyteti i Shtimes.

26/09/2022
Punë
Komuna Shtime Shtime
RN00009837 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 26/08/2022 Afati për aplikim: 26/09/2022 - 10/10/2022 Konkurs për mësimdhënë të lëndës së matematikës në SHMU   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani  më poshtë.
12/09/2022
Punë
Komuna Shtime Shtime
RN00009923 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 12/09/2022 Afati për aplikim: 13/10/2022 - 27/10/2022 Mësimdhënës lëndor - (2) dy pozita   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani  më poshtë.