Komuna e Shtimes ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet në konkurset e hapura nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë. 

18/01/2023
Punë
Komuna Shtime Shtime
RN00010633 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 16/12/2022 Afati për aplikim: 16/01/2023 - 30/01/2023 Doktor të Mjekësisë së Përgjithshme   Për më shumë detaje kliko në linkun Apliko Tani më poshtë.