Komuna Hani i Elezit

Komuna e Hanit të Elezit ndodhet në juglindje të Kosovës.  Selia administrative e komunës është qyteti i Hanit të Elezit.