Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS)

29/09/2022
Punë
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit Prishtinë
RN00009858 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 30/08/2022 Afati për aplikim: 29/09/2022 - 13/10/2022   Bazuar në Nenin 67 dhe 68 të Ligjit për Zyrtarët Publik të Republikës së Kosovës , Nr.06/L-114, Ligjin për Institucionet e Kulturës, Nr. 02/L-57, Ligjin Nr. 04/L-106 për Teatrot, Statutin e Teatrit Kombetar te Kosoves, Rregulloren (QRK)Nr.15/2018, për Gradimin dhe Pagat e Krijuesve dhe Performuesve të Kulturës dhe te Punonjësve Professional të Trashëgimisë Kulturore dhe Udhëzimin Administrativ (MPMS) Nr.07/2017, për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit shpall :  KONKURS  Titulli i punës: Udhëheqës Artistik Institucioni: Teatri Kombëtar i Kosovës Vendi: Prishtinë Kategoria funksionale: Krijuesit dhe Performuesit e...
28/09/2022
Punë
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit Prishtinë
RN00009853 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 29/08/2022 Afati për aplikim: 28/09/2022 - 12/10/2022   Bazuar në Nenin 67 dhe 68 të Ligjit për Zyrtarët Publik të Republikës së Kosovës, Nr.06/L-114, Ligjin për Institucionet e Kulturës, Nr. 02/L-57, Statutit te Galerisë Kombëtare të Kosovës-GKK, Rregulloren (QRK) Nr.15/2018, për Gradimin dhe Pagat e Krijuesve dhe Performuesve të Kulturës dhe të Punonjësve Professional të Trashëgimisë Kulturore dhe Udhëzimin Administrativ (MPMS) Nr.07/2017, për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, Ministria e Kulturës, Rinise dhe Sportit rishpall :  KONKURS PUBLIK  Titulli i pozites-Kurator i ekspozitave Institucioni: Galeria Kombëtare e Kosovës-GKK Kategoria Funksionale / Paga fikse: 637 € Numri i Referencë: RN00009853...
28/09/2022
Punë
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit Prishtinë
RN00009851 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 29/08/2022 Afati për aplikim: 28/09/2022 - 12/10/2022   Bazuar në Nenin 67 dhe 68 të Ligjit për Zyrtarët Publik të Republikës së Kosovës, Nr.06/L-114, Ligjin për Institucionet e Kulturës, Nr. 02/L-57, Ligjin Nr. 04/L-106 për Teatrot, Statutin e Teatrit Kombetar te Kosoves, Rregulloren (QRK)Nr.15/2018, për Gradimin dhe Pagat e Krijuesve dhe Performuesve të Kulturës dhe te Punonjësve Professional të Trashëgimisë Kulturore dhe Udhezimin Administrativ (MPMS) Nr.07/2017, per Rregullimin e Procedurave te Konkursit ne Sektorin Publik, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit shpall :  KONKURS  Titulli i punës: Mjeshtër Zëri Institucioni: Teatri Kombëtar i Kosovës Vendi: Prishtinë Kategoria funksionale: Krijuesit dhe Performuesit e Kulturës dhe...
23/09/2022
Punë
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit Mitrovicë
RN00009815 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 24/08/2022 Afati për aplikim: 23/09/2022 - 07/10/2022 Vozitës në Qendrën Rajonale për Trashëgimi Kulturore Mitrovicë   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani  më poshtë.  
23/09/2022
Punë
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit Prishtinë
RN00009819 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 24/08/2022 Afati për aplikim: 23/09/2022 - 07/10/2022 Zyrtar/e Ligjor/e në Operën e Kosovës     Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani  më poshtë.
23/09/2022
Punë
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit Prishtinë
RN00009818 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 24/08/2022 Afati për aplikim: 23/09/2022 - 07/10/2022 Balerin/ë në Baletin Kombëtar të Kosovës   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani  më poshtë.