Komuna e Drenasit ndodhet në Rajonin e Prishtinës. Selia administrative e komunës është në qytetin e Drenasit.

30/09/2022
Punë
Komuna Drenas Drenas
RN00009914 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 09/09/2022 Afati për aplikim: 30/09/2022 - 10/10/2022   Pozitat aktualisht të lira Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni RPC0003403 | RN00009676 | Zyrtar për Mirëqenie Sociale 1 | Profesional 3 | 6 | Komuna Drenas   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani  më poshtë.