Komuna e Drgashit ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet në konkurset e hapura nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë.
 
21/01/2023
Punë
Komuna Dragash Dragash
RN00010670 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 22/12/2022 Afati për aplikim: 21/01/2023 - 28/01/2023 Asistent/e per femijë/nxënës me nevoja të vecanta   Për më shumë detaje kliko në linkun Apliko Tani më poshtë.