Komuna e Drgashit është komuna në cepin jugor të Republikës së Kosovës.
14/09/2022
Punë
Komuna Dragash Dragash
RN00009940 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 14/09/2022 Afati për aplikim: 05/10/2022 - 12/10/2022   Pozitat aktualisht të lira Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni RPC0003412 | RN00009685 | Zyrtar për Regjistrim të Adresave | Profesional 2 | 7 | Komuna Dragash   Për më shumë detaje kliko në linkun Apliko Tani  më poshtë.
14/09/2022
Punë
Komuna Dragash Dragash
RN00009938 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 14/09/2022 Afati për aplikim: 05/10/2022 - 12/10/2022   Pozitat aktualisht të lira Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni RPC0003041 | RN00009299 | Zyrtar për Gjendje Civile 1 | Profesional 3 | 6 | Komuna Dragash   Për më shumë detaje kliko në linkun Apliko Tani  më poshtë.