Komuna e Kamenicës ndodhet në rrethin e Gjilanit ndërsa selia administrative e komunës është qyteti i Kamenicës.