Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale (KPMM)

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale – KPMM është agjenci e pavarur e përcaktuar me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. KPMM rregullon aktivitetet minerare në Kosovë në përputhje me Ligjin e Minierave dhe Mineraleve, aktet nënligjore të nxjerra në përputhje me Ligjin e Minierave dhe Mineraleve, dhe Strategjinë Minerare. 

04/11/2022
Punë
Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale (KPMM) Prishtinë
RN00010347 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 04/11/2022 Afati për aplikim: 25/11/2022 - 02/12/2022   Pozitat aktualisht të lira Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni RPC0003688 | RN00009975 | Inspektor i Minierave | Profesional 1 | 8 | Komisioni i Pavarur i Minierave dhe Mineraleve / Departamenti i Inspektoratit / Prishtinë   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani  më poshtë.