Komuna e Kaçanikut ndodhet në juglindje të Kosovës në rrethin e Ferizajt ndërsa selia administrative e komunës është qyteti i Kaçanikut.

21/09/2022
Punë
Komuna Kaçanik Kaçanik
RN00009998 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 21/09/2022 Afati për aplikim: 21/10/2022 - 04/11/2022 Punëtor teknik   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani  më poshtë.