Komuna e Kaçanikut ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet në konkurset e hapura nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë. 

26/01/2023
Punë
Komuna Kaçanik Kacanik, District of Ferizaj
RN00010715 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 10/01/2023 Afati për aplikim: 26/01/2023 - 09/02/2023 Roje Pylli   Për më shumë detaje kliko në linkun Apliko Tani më poshtë.
26/01/2023
Punë
Komuna Kaçanik Kacanik, District of Ferizaj
RN00010682 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 27/12/2022 Afati për aplikim: 26/01/2023 - 09/02/2023 Mësimdhënës/e për lëndën e matematikës (2)   Për më shumë detaje kliko në linkun Apliko Tani më poshtë.
23/01/2023
Punë
Komuna Kaçanik Kacanik, District of Ferizaj
RN00010677 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 23/12/2022 Afati për aplikim: 23/01/2023 - 06/02/2023 Mësimdhënës për lëndën Gjeografi , mësimdhënës për lëndën Gjuhë Gjermane   Për më shumë detaje kliko në linkun Apliko Tani më poshtë.