Hidrodrini - Kompania Rajonale e Ujësjellësit dhe Kanalizimit - Sh. A. - Pejë, me njësitë e veta - Pejë, Istog, Klinë, Deçan dhe Junik.