Komuna e Vushtrrisë ndodhet në pjesën qendrore të Kosovës, në rrethin e Mitrovicës, ndërsa selia administrative e komunës është në qytetin e Vushtrrisë.

22/09/2022
Punë
Komuna Vushtrri Vushtrri
RN00010007 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 22/09/2022 Afati për aplikim: 24/10/2022 - 07/11/2022 Kuzhinier në Institucionin Parashkollor “Foleja” Vushtrri   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani  më poshtë.
22/09/2022
Punë
Komuna Vushtrri Vushtrri
RN00010006 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 22/09/2022 Afati për aplikim: 24/10/2022 - 07/11/2022 Furnizues në Institucionin Parashkollor “Foleja” në Vushtrri   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani  më poshtë.  
22/09/2022
Punë
Komuna Vushtrri Vushtrri
RN00009802 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 23/08/2022 Afati për aplikim: 22/09/2022 - 06/10/2022 Mësimdhënës për Gjuhë Gjermane (me kohë të pacaktuar)   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani  më poshtë.
14/09/2022
Punë
Komuna Vushtrri Vushtrri
RN00009937 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 14/09/2022 Afati për aplikim: 14/10/2022 - 28/10/2022 Vozitës/e në QKMF   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani  më poshtë.  
08/09/2022
Punë
Komuna Vushtrri Vushtrri
RN00009904 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 08/09/2022 Afati për aplikim: 10/10/2022 - 24/10/2022 Drejtor/e i Shkollës së Mesme   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani  më poshtë.
08/09/2022
Punë
Komuna Vushtrri Vushtrri
RN00009896 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 08/09/2022 Afati për aplikim: 10/10/2022 - 24/10/2022 Mësimdhënës për Lëndën e Historisë - me kohë të caktuar RN00009897 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 08/09/2022 Afati për aplikim: 10/10/2022 - 24/10/2022 Mësimdhënës i Kimisë - me kohë të caktuar RN00009898 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 08/09/2022 Afati për aplikim: 10/10/2022 - 24/10/2022 Mësimdhënës i Kimisë - me kohë të pacaktuar RN00009899 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 08/09/2022 Afati për aplikim: 10/10/2022 - 24/10/2022 Mësimdhënës i Edukatës Qytetare me kohë të caktuar RN00009900 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 08/09/2022 Afati për aplikim: 10/10/2022 - 24/10/2022...