Kompania Rajonale e Mbeturinave “Pastertia” ka një staf të përgtatitur mirë dhe cilësor, i cili ndihmon në  organizimin e largimit të mbeturinave në Komunat Ferizaj, Kaçanik dhe Shtime. Për një punë edhe më efektive, gjithësesi na duhet edhe ndihma e qytetarëve që me përmbajte të rregullave dhe respektim të orarit, ta kemi një mjedis sa më të pastër.