Komuna Shtërpcë

Komuna e Shtërpcës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet në konkurset e hapura nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë. 

26/11/2022
Punë
Komuna Shtërpcë Shtërpcë
RN00010291 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 26/10/2022 Afati për aplikim: 26/11/2022 - 10/12/2022 Arkitekt/e   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani  më poshtë.