Komuna e Lipjanit është një komunë në Kosovën qendrore, në rajonin e Prishtinës ndërsa selia administrative e komunës është qyteti i Lipjanit.

03/10/2022
Punë
Komuna Lipjan Lipjan
RN00009879 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 02/09/2022 Afati për aplikim: 03/10/2022 - 17/10/2022 Punëtor Tekniko - Shërbyes   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani  më poshtë.
03/10/2022
Punë
Komuna Lipjan Lipjan
RN00009874 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 01/09/2022 Afati për aplikim: 03/10/2022 - 17/10/2022 Drejtor/e ne SHFMU (6)   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani  më poshtë.    
22/09/2022
Punë
Komuna Lipjan Lipjan
RN00009804 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 23/08/2022 Afati për aplikim: 22/09/2022 - 06/10/2022 Dy Mjek të Përgjithshëm në QKMF - Lipjan   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani  më poshtë.