Komuna e Prizrenit është njësi administrative në pjesën jugore të Kosovës.

01/10/2022
Grante
Komuna Prizren Prizren
Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport në Komunën e Prizrenit, u bën: THIRRJE PUBLIKE 1. Për të gjitha Organizatat Jo-Qeveritare të regjistruara në Republikën e Kosovës, programi i punës i cili është 1 fokusuar në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit, dhe që përfshijnë aktivitete të realizuara në Komunën e Prizrenit, të aplikojnë për mbështetje financiare:   Në fushën e kulturës: U dedikohet organizatave kulturore që zhvillojnë dhe organizojnë aktivitete të ndryshme kulturore dhe festivale me karakter afatshkurtër në nivelin komunal. Aktivitete që kanë për qëllim pasurimin e kalendarit vjetor kulturor të qytetit, aktivitete që kontribuojnë në shumëllojshmërinë artistike dhe aktivitete që...
19/09/2022
Punë
Komuna Prizren Prizren
RN00009915 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 19/09/2022 Afati për aplikim: 10/10/2022 - 17/10/2022   Pozitat aktualisht të lira Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni RPC0002368 | RN00008579 | Zyrtar i Teknologjisë Informative | Profesional 2 | 6 | Komuna Prizren   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani  më poshtë.
19/09/2022
Punë
Komuna Prizren Prizren
RN00009968 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 19/09/2022 Afati për aplikim: 10/10/2022 - 17/10/2022   Pozitat aktualisht të lira Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni RPC0003372 | RN00009643 | Përkthyes shqip-sërbisht | Profesional 2 | 7 | Komuna Prizren   Për më shumë detaje kliko në linkun Apliko Tani  më poshtë.