YMCA MOVEMENT- YMCA LËVIZJE

YMCA është organizata më e vjetër dhe më e madhe në botë, duke përfshirë 120 vende me 65 milion anëtarë. YMCA në Kosovë përqendrohet në punën me të rinjtë  si dhe aktivitete të ndryshme në komunitetet lokale.